Zeilen, teams en deelname

Een team bestaat uit 8 studenten. Teams komen vaak uit voor een studentenorganisatie of vereniging in Nederland, maar elke zeilende student is welkom. Bovendien is het dit jaar is ook mogelijk om als niet-zeiler mee te varen in de Silver Fleet! 

De Goldfleet is een officieel Nederlands Studenten Kampioenschap, erkend door het watersportverbond. De boten zullen door de organisatie van het  evenement ter beschikking worden gesteld. Hiervoor zal per team een borgverklaring van €500,- moeten worden ondertekend. Nadere informatie omtrent de boten wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Deelnemers zorgen zelf voor zeilkleding en zwemvest. De personen die als schippers zijn ingeschreven dienen het gehele evenement te sturen. Bemanningswissel is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie en het wedstrijdcomité. Zie voor nadere informatie de Notice of Race en de Sailing instructies. Deze worden op redelijke termijn voorafgaand aan het evenement op deze website geplaatst. 

Gold Fleet en Silver Fleet

Tijdens het NSK Teamzeilen 2022 kan je meedoen binnen de Gold Fleet of de Silver Fleet

Goldfleet

De Gold Fleet is een officieel Nederlands Studenten Kampioenschap. Op zowel zaterdag als zondag zal je zeilen tegen andere teams uit de Gold Fleet voor de titel Nederlands Studentenkampioen Teamzeilen 2022. De Gold Fleet is geschikt voor ervaren zeilers en wordt gevaren in J/22 boten, in teams van 2 boten met in iedere boot 4 deelnemers. Meedoen met de Gold Fleet kost 75 euro per persoon.

Silverfleet

Wanneer je meedoet binnen de Silver Fleet krijg je op zaterdag een zeilclinic. Op zondag zal je tegen andere teams uit de Silver Fleet zeilen. De Silver Fleet is geschikt voor beginnende (het is ook mogelijk om mee te varen met de Silver Fleet zonder zeilervaring) tot ervaren zeilers en wordt gevaren in polyvalken, in teams van 2 boten met in iedere boot minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers. Meedoen met de Silver Fleet kost 40 euro per persoon.

Programma

Vrijdag 13 mei

Op vrijdagavond zal er een borrel zijn voor de deelnemers om elkaar alvast te leren kennen.

Zaterdag 14 mei

De Gold Fleet teams zullen de gehele dag tegen andere Gold Fleet teams zeilen.

De Silver Fleet krijgt een zeilclinic in valken.

In de avond is er een feest!


Zondag 15 mei

De Gold Fleet teams zullen weer zeilen tegen andere Gold Fleet teams.

De Silver Fleet teams zullen zeilen tegen andere Silver Fleet teams.

Tevens vindt ook de prijsuitreiking plaats.