Close

Silverfleet

Alle informatie op deze pagina is onder voorbehoud. De informatie over de silverfleet zal geüpdate worden zodra bekend is met welke boten er gevaren zal worden!

Teams, Deelname

  •  Een team bestaat uit 6 of 9 personen (afhankelijk van het type boot dat gekozen zal worden).
  •  Teams komen uit voor een studentenorganisatie of vereniging in Nederland, of een combinatie van meerdere studentenorganisaties of verenigingen.
  • Inschrijving is open voor ieder team, definitieve uitnodiging van deelnemers vindt plaats door organisatie van het evenement.
Zeilen

  • Er wordt gevaren in Z420’s of Valken, de keuze omtrent deze boten zal zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.
  • De boten zullen door de organisatie van het evenement ter beschikking worden gesteld. Hiervoor zal per team een borgverklaring van €250,- moeten worden ondertekend.
  • Er wordt gezorgd voor een wisselplaats op het water (vlot) waardoor het mogelijk is op het water te blijven tijdens de wedstrijden!
  • Deelnemers zorgen zelf voor zeilkleding en zwemvest. Zwemvesten zijn tegen betaling ook verkrijgbaar bij de organisatie. Dit dient te worden aangegeven op het inschrijfformulier.
  • De personen die als schippers zijn ingeschreven dienen het gehele evenement te sturen. Bemanningswissel is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie en het wedstrijdcomité.
Kosten

  • Zodra hier meer bekend over is zal dit worden gepubliceerd.