Close

Goldfleet

Alle informatie op deze pagina is onder voorbehoud.

Teams, Deelname

  •  Een team bestaat uit 8 personen.
  •  Teams komen uit voor een studentenorganisatie of vereniging in Nederland, of een combinatie van meerdere studentenorganisaties of verenigingen.
  • Inschrijving is open voor ieder team, definitieve uitnodiging van deelnemers vindt plaats door organisatie van het evenement.
Zeilen

  • Het is een officieel Nederlands Studenten Kampioenschap, erkend door het watersportverbond.
  • Er wordt gevaren in de MaxFun 25, zonder Genaker.
  • De boten zullen door de organisatie van het evenement ter beschikking worden gesteld. Hiervoor zal per team een borgverklaring van €500,- moeten worden ondertekend.
  • Deelnemers zorgen zelf voor zeilkleding en zwemvest. Zwemvesten zijn tegen betaling ook verkrijgbaar bij de organisatie. Dit dient te worden aangegeven op het inschrijfformulier.
  • De personen die als schippers zijn ingeschreven dienen het gehele evenement te sturen. Bemanningswissel is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie en het wedstrijdcomité.
Kosten

  • Zodra hier meer bekend over is zal dit gepubliceerd worden.